Zenaida Laguna

testi2
 

“Mahirap kasi tabing-ilog ang bahay namin, kaya tuwing may bagyo, natatakot ako noon sa maaaring mangyari sa aming bahay. Mas kampante na ako dahil alam kong sa CaMIA, siguradong ano mang bagyo ang dumaan, mayroon akong tulong na matatanggap.”