Jeffrey de Torres

Jeffrey-de-Torres,-CARD-BDSFI-

“Ang hindi mo kayang bilihin ng cash noon, mas madali nang makuha dahil sa CARD LFC. Dito, pwede ang mahabang term, pero napakaliit ng interes!”